Description

>>Dublaj yamasinda emegi geçenler: >Seslendirmenler: Zeynep Ada Çelik (GLADOS)(Turret)(Çekirdekler) Emin Gönenç Özbayrakli (party escort bot) >Ses editi: Emin Gönenç Özbayrakli kağan Morkoç >Doku tasarim Emir Çetinkaya kağan Morkoç Ceyda Tekbaş >Turkce Still alive Zeynep Ada Çelik(Vokalist) Ceyda Tekbaş(Soz yazarı) Ezgi Aethel(sarkı mix) kağan Morkoç(sarkı mix) >Programci: Can Akıcı >Sponsor: Bir Level Atladı Soft-G

Preview
Portal 1 Türkçe Dublaj
Comments
abbasgenc5353
abbasgenc5353

açıklamada kimin olduğunu yazmanıza bişi demiyorum da bari nasıl indirildiğini söyleyeydiniz

Reply Good karma Bad karma+1 vote
bozoxxTR Author
bozoxxTR

videolar da 2.video nasıl kurmanız gerektiğini anlatıyor

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.