Description

İletişim Skype osmanlı kritik savas mod ekibi Rar şifresi :123456789 Hikaye: Osmanlı devleti Bizansla savaş halin dedir.Savaş teknoloji gelişir Osmanlı devleti bunun karşısında güçsüzleşir ve iç karışıklıklar meydana gelir.Bu olaylar karşısında karaterimiz bir serüvene başlar. -tüm krallığın -Troops değiştirildi. -Yeni ürün ekledi. -Edited Sahneleri İstanbul ve diğer şehirler (istanbul hariç diğerlerinde gözle görülür bir değişim yoktur) -Yoldaşlar Düzenlendi -Yeni sakkallar eklendi -Şehir isimleri ve lordlar düzenlendi Video youtube da Snayperskya kanalında

Preview
Osmanlı Kritik Savaş V1. 0
Comments
kemalibey
kemalibey

şuan indiriyorum güzele benziyor :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
kemalibey
kemalibey

güzel mod

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

muhammedpls63
muhammedpls63

Modun Şifresi Ne

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.