Description

Odpadl instalator Usuń "\Lobos" w oknie instalacji. Potwierdź instalację w już istniejącym folderze i instaluj.

Preview
Lobos (Pełna wersja)
Comments
Gother
Gother

Czemu nie założyłeś jednego tematu o modzie? Z niego byłyby odnośniki do reszty plików, a tak jak ktoś będzie szukał modów do G2NK to Lobosa może przeoczyć.

Reply Good karma Bad karma+2 votes
xLobos Author
xLobos

To nie jest mod dla każdego. Trafi do tego komu jest przeznaczone w niego zagrać.

Reply Good karma+1 vote
Gother
Gother

Nie bardzo rozumiem. Postanowiłeś, że się tak wyrażę, "ukryć" swoją pracę, bo... jest taka wyjątkowa? Nie spełnia jakichś standardów, regulaminów czy co? Bo widzisz, ograłem tę modyfikację i w ogóle nie rozumiem odpowiedzi, bo "to nie jest mod dla każdego". Pewnie, cudów to tu nie było, ale źle też nie. W kategorii najlepszy polski mod do Gothica dałbym nawet pierwsze miejsce.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.