Add file Król Żebraków
Location
Files
Filename
Krol_zebrakow1.1.rar
Category
Full Version
Uploader
Laufes
Added
Size
86.29mb (90,480,171 bytes)
Downloads
5,150 (1 today)
MD5 Hash
88678f688958c7f7090579ff7b41f318
Embed Button
Embed Widget
Description

Adventure to The Witcher. Only Polish version! W drodze do Wyzimy Geralt spotyka dziwną staruszkę. Wbrew sobie zgadza się jej pomóc w dość nietypowym problemie. Jakaś organizacja morduje żebraków, co zaniepokoiło samego Króla Żebraków. Szacowany czas przejścia przygody około 3h.

Preview
Król Żebraków
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

File
Browse
Files
New
Add file
Share
Related Games
The Witcher
The Witcher Role Playing