Description

2.1.0 version of CnCD2K Red Alert 2 - Yuri's Revenge mod.

Preview
CnCD2K RA2 - YR Mod v2.1.0
Comments
Guest
Guest

Oyuna yeni ülkeler ekliyecek misiniz ?

Mesela Nod,Gdi gibi.

Reply Good karma Bad karma0 votes
MustaphaTR Author
MustaphaTR

Hayır, Kuzey köreyi ekledim fakat başka eklemeyi planlamıyorum. Yeni ülke eklemek görev haritalarını bozuyor ve düzeltmek çok zor bir iş.

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

Modları hangi programdan yapıyorsunuz ? Ben bazı modları editliyerek kendi modumu yapmayı düşünüyorum.

Reply Good karma Bad karma0 votes
MustaphaTR Author
MustaphaTR

İhtiyacın olan programlar XCC Mixer, OS Shp Builder. Bi de .ini düzenlemesi için Notepad++ kullanmanı tavsiye ederim.

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

where I can see Drone Control in Soviet building?

Reply Good karma Bad karma0 votes
MustaphaTR Author
MustaphaTR

I just added it. It will be avalible at next version. I'll release it today or tomorrow.

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.