3D Modeler, Unwrap and Texture Artist. Experienced Unreal Engine 3 and Cryengine 3.

Report RSS Yasal Uyarı

Posted by on

Burada bulunan dijital belgelerin temsil ettiği ürün tasarımları ve bu tasarımlardan esinlenerek oluşturulacak türevleri 5486 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu madde 4 e göre eser sayılmaktadır. Kullanım Hak ve Menfaatleri, madde 13 e göre, eser sahibine aittir. Madde 20 ye göre alenileşmemiş olsa bile izinsiz kullanımı suçtur. İzinsiz olarak kullanılması ya da çoğaltılması durumunda cezai şart öngörülmüştür.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Level
Avatar
Avatar
Last Online
Country
Turkey 🇹🇷
Gender
Male
Friends
Become friends
Member watch
Follow
Blog
Browse
Blogs
Report
Report
Share