Description

Version 0.2.0 is here! Come here and try it! Its simple,...

Preview
Sleeping Lion v0.2.0
Comments
buchycz
buchycz

Přidáš v budoucnu i zbraně a dělostřelectvo?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Mrideos Author
Mrideos

Zbraně pravděpodobně ano, skoro určitě, ale dělostřelectvo jako obrázky pravděpodobně ne, možná jen názvy .. :)

Reply Good karma+1 vote
FireCZ
FireCZ

Mohl bych se zeptat stále pokračuje tento mod,nebo jste ho zrušili ? Mám v plánu udělat nový ale chci se zeptat nechci být kopírka,ano vím,že je nový datadisk Death or Dishonor ale zdá se mi že to spíše odflákli.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.