Add file Report Update 1.4.85
Location
Files
Filename
ER_Update_1_4_85.1.zip
Category
Patch
Uploader
gothic1210
Added
Size
23.95mb (25,112,959 bytes)
Downloads
557 (1 today)
MD5 Hash
dde389913ff28e68915447b389ba69e4
Embed Button
Embed Widget
Description

Mini patch na styczeń. Zmiany dotyczą kilku drobnych usprawnień. Brak nowej zawartości, drobne poprawki dostrzeżonych błędów.

Preview
Update 1.4.85
Comments
Daveed93
Daveed93

Dzięki, ja właśnie zamierzam przejść Gothica, po raz pierwszy z tym modem, więc patchem nie pogardzę :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

Niestety z tym patchem 1.4.85 chyba nie działa. Nie ma dialogów na zmianę statystyk w rozmowie z Diegiem na początku gry oraz nie ma ani strażników, ani kwatermistrza na Placu Wymian. Z poprzednim patchem 1.4.83 było poprawnie.

Reply Good karma Bad karma0 votes
Azar95PL
Azar95PL

Otwórz plik G1_EdycjaRozszerzona i dopisz w linijce vdf "ER_Scripts.mod". Podam ci jeszcze całość linijki jak powinna wyglądać "vdf=Er_Files.mod ER_Scripts.mod ER_CM_Damned_GraphicOverhaul.mod ER_COMBAT.MOD Er_Worlds.mod Er_Dubb.mod Er_SmallUpdate.mod"

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

File
Browse
Files
New
Add file
Report
Report
Share
Related Games
Gothic
Gothic Role Playing
Tags