Description

Reupload modyfikacji wraz z patchem 1.4.6 (lipiec 2016). Patch poprawia najpoważniejsze błędy w zadaniach. Lista zmian oraz instrukcja instalacji dostępna w archiwum. Najlepiej rozpakowywać przy użyciu darmowego programu 7zip.

Preview
[ER] Edycja Rozszerzona PL 1.4.6 (legacy)
Comments
Kruncher
Kruncher

Dzieki.

Reply Good karma Bad karma+3 votes
leti96
leti96

Dobra robota!

Reply Good karma Bad karma+3 votes
gothic1210 Author
gothic1210

Nie zapominajcie o patchu 1.4.7 ;)

Reply Good karma+2 votes
Guest
Guest

Poprawcie zbroje myśliwych i Bandytów... i bedzie gitara

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Cyysieq
Cyysieq

5-ty rozdzial, wchodze do Starego Obozu, w glownej mierze po ulepszenie zbrojii z magicznej rudy u Stonea, lecz on nie posiada takiej opcjii dialogowej, po wyciagnieciu go z wiezienia. Tak samo jak nie posiada ,,mozliwosci'' podarowania nam pierscienia. Czy jest to bug, ktory zostal naprawiony w patchu 1.4.7, gdyz posiadam wersje 1.4.5?

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.