Description

This is a hungarian translation patch for the GameCube version of Neighbours From Hell. The hungarian translation was based on the german translation of the game. Ez egy magyarítás a Pokoli szomszédok GameCube változatához. A magyarítás a német nyelvre épül.

Preview
Neighbours From Hell GameCube - hungarian patch
Comments
szemi Author
szemi

FIGYELEM!

A Leírás.txt fájlban leírt GC-tool.exe használatával kapcsolatos lépéseket (II. Magyarítás alkalmazása) mindenki hagyja figyelmen kívül, mert utóteszteléskor kiderült, hogy a .ppf fájl alkalmazása után a magyarítás rögtön működik!

Reply Good karma+1 vote
ManKey123
ManKey123

Hi, I'm making a mod of this game!

Reply Good karma Bad karma+2 votes
szemi Author
szemi

Coolness.

A question: Can you include a second player in NFH Mix? (My character, Willy, which I'll show you soon.)

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.