Add addon Gyimesbükk
Location
Addons
Filename
gyimesbkk.rar
Category
Multiplayer Map
Licence
Proprietary
Uploader
SSturul
Credits
Rango
Added
Size
651.94kb (667,582 bytes)
Downloads
160 (1 today)
MD5 Hash
369f0ff80a48de3e6fc83b2121bc2331
Embed Button
Embed Widget
Description

A Gyimesben harcoló vitéz Sebő Ödön főhadnagy és halálra itélt zászlóalj hősies harcairól ismert. Erdélyben ragadt 300 ezer német és magyar katona életét mentették meg a Sebő Ödön Erdély kiüritéséig tartotta magát több mint 2 héten át, hősies spártai harcuknak ma már csak kopjafák állítanak emléket. Dicsőség a hősöknek!

Preview
Gyimesbükk
Comments
zolik89
zolik89

Jó lett! :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Addon
Browse
Addons
New
Add addon
Share
Community Rating

Average

10

1 vote submitted.

You Say

-

Ratings closed.

Related Games
Men of War: Assault Squad 2
Men of War: Assault Squad 2 Real Time Tactics
Related Engines
GEM 2
GEM 2 Commercial
Related Groups
Digitalmindsoft
Digitalmindsoft Developer & Publisher