Post tutorial RSS Eplus manual, Lithuanian translation

Excessiveplus manual in Lithuanian (translation in progress). Excessiveplus vadovas, lietuviškai (verčiamas į lietuvių kalbą).

Posted by on - Basic Starting a mod

Excessiveplus vadovas, lietuviškai (verčiamas į lietuvių kalbą).
Excessiveplus manual in Lithuanian (translation in progress).

Excessiveplus vadovas, lietuviškai (verčiamas į lietuvių kalbą). Pagrindiniai nustatymai ir paaiškinimai naujokams bei ilgaiu lošiantiems tačiau neįsiigilinusiems. Čia rasite kaip susikurti gražius vardus, serverį įkurti, konfigus išsaugoti naudoti, garsų naudojim ir kitus nustatymus...

Yra pasiekiamas tik šiuo adresu: excessiveplus pradžiamokslis lietuviškai
Yra pasiekiamas dar šiuo adresu: excessiveplus pradžiamokslis lietuviškai
TVARKOMAS ĮRAŠAS 2010-08-20/30

Excessiveplus tai Qauke III arena žaido modifikacija.


Paprastas E+ įrašymas, įdiegimas
- pašalinti bet kokią ankstesnę versiją E+iš q3 (jei esi turėjęs e+), pilnai užtenka išimti visus .pk3 failus iš excessiveplus direktorijos,
- įdiegimas, atsiųsti ir išarchyvuoti E+ į tavo quake3 pagrindinę direktoriją, randamą Program Files (windows), ar namų direktorijos paslėptam .q3a (Linux).

Mapų įrašymas
- visus failus .pk3 (jeigu zipas, išarchytuoti jį) į savo quake3/baseq3 dirą

Pagrindas naujokui
Tai išlygins jėgas tarp nuajokų ir senbuvių, sutvarkys ryšio nustatymus, grafikos lagus, sutvarkys "freimus" ir padarys spalvotus modelius ir kitus krūtus reikalingus dalykus:

- sukurk paprastą .txt failą ir pakeisk tipą .cfg, pervadink autoexec.cfgkurk su wordpadu ar pan., perkelk į savo quake3/excessiveplus dirą, tai tavo konfigas (turi atrodyti autoexec.cfg), šitaip tu niekada neprarasi savo konfigo (bjea jį automatiškai įkrauna kvaikas),

o dabar įkelk į jį šias eilutes :

//made by anubis for excessiveplus//made by anubis for excessiveplus quake3 mod, 20.08.2010
//put this file to ../excessiveplus/ directory
//uncomment if you need something more

// excessiveplus name, change your name in ""
seta xp_name "#C5#D8#C3#C5#D3#D3#C9#D6#C5^l^4#F0#EC#F5#F3 ^s^l^7^f(^4#CD#CF#C4#C4#C2^7)"

// screen
seta cg_drawfps "1" // shows your fps
seta com_maxfps "125" // set average stable number of your fps
seta scr_conspeed "999" // console more speed ;D
seta com_introplayed "0" // off intro, faster startup

// custom resolutions example, uncomment the lines if you need custom
// seta r_customaspect 1
// seta r_customheight 1050 //1024
// seta r_customwidth 1400 //1600
// seta r_mode -1

// connection
seta rate "22022" // depends on server and your connection
seta snaps "40" // depends on server
seta net_noipx "1" // off we do not need that
seta cl_maxpackets "63" // set same or half, as your average maxfps
seta cl_nodelta "0" // can't remember, but you dont need it
seta cl_packetdup "2" // ensure s twice that you will get packet
seta cl_punkbuster "1" // enable punkbuster for security reasons
seta cl_allowDownload "0" // forbid download for security reasons

// mouse fix
seta in_dgamouse "1"
seta in_mouse "1"
seta in_subframe "1"
seta m_filter "0" //0-2, m_smooth 1 = m_filter 0, 1 is no filt.smooth.
seta m_smooth "1" //0-2, most Game responsive 1, 2

// other game releated
// seta xp_OnExit "xp_screenshotDefault" // takes autoscreenshot on exit,
seta cg_fov "100" // default 90, longer perspective, try 140 :P
seta xp_colors "42221" // e+ colors, rail1 head body legs rail2
seta xp_delagWeapons "15" // delag
seta xp_enemyColors "2222" // sets green color to all opponents
seta xp_enemyModel "tankjr" // sets opponents to one model
seta xp_hud "hud3" // available huds from hud0 to hud7
seta xp_noChatBeep "1" // off console chat beep
seta xp_screenshotDefault "$(rdate)_$(time)_$(map)" // screenshot naming setup
seta cg_deferPlayers "1" // prevents lag then someone is connecting
seta cg_drawTeamOverlay "2" // shows teammates locations on arena
seta com_hunkMegs "150" // preserve more ram to quake

// render
// seta r_subdivisions "33" // 1 to 999, 1-highest detail low fps, for weak PC's uncomment
seta r_finish "0" // sync ev.frame if 1 Improves response screeen/keyboard/mouse -1-2fps
seta r_picmip "0" // highest textures quality 0 - 9 lower blurry textures quality


Gali atisųsti iš here, (jeigu linkas neveikia susisiek su manimi).
pagrindinis šaltinis visuomet pasiekiams E+ website getting-started.
Pasileisk E+ ir pirmyn ;].

Now startup quake3 excessiveplus.
Console, in game, opens with "~" key. console ~

Beja gali įvesti komandas tiesiogiai žaidime konsolės pagalba /rate 25000, po kaip kurių įvestų komandų jų aktyvavimui būtina /vid_restart.
Taip pat gali pamėgint susireguliuoti savo pelę anudodamasis:

sensitivity 1 // 1 to 99, mouse speed
cl_mouseAccel 3 // 0 to 99, mouse acceleration

Gali minimaizinti q3 alt+enter (windowed mode),ir nuleidus konsolę galima daryti darbastalyje ką tik nori.
Naudoki /reconnect komandą jeigu kartais įtartinai lagina ar ilgiau rkauna areną.
PRisijungti į servus galima naudojant tiesioginę komandą /connect servers-IP-here
Gali išsaugoti savo konfigą /writeconfig config-name
Gali įkelti savo konfigą /exec config-name

Na o dabar tu jau pasiruošęs pasidrąskyti;]

Mūsų serverį ir servų sąrašą rasi: .Eplus.ax.lt
Užsienio servų sąrašas: Excessiveplus.net

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.