Post news RSS Zootflyeva nova igra

Kaj novega pripravljajo Zootfly? Modela, ki je utekel iz osemdesetih, nacije in Will Wrighta ?)

Posted by on

Po dolgem času suše s strani slovenshih izdelovalcev iger se je danes na netu pojavila vest, da ZF a. - Končuje Prison Break (lepo) in b. - Vkup meče nov špil. OK, če vas zanima za kakšno igro gre si poglejte modela na sliki - taisti bo glavni protagonist tega špila in bo tamanil naciste (koga pa drugega?) v južno ameriškem deževnem gozdu (nič jasno :) ). V špilu naj bi bil tudi Will Wright (to je tisti stric, ki je udejanil SimCity, Simse in Spore) v vlogi genetika (še manj jasno). V glavnem novičko sem prečital na Shacknewsu.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.