Post news RSS Yeni Krallıklar Geliyor

işte sadece 1 şehirden oluşan krallıklar ekleniyor

Posted by on

işte yeni krallıklar ekleniyor yine sürpriz olacak ve versiyon 2 olan ful versiyonumuzla birlikte aktive olacaktır

üzerinde yoğun çalışma gerçekleştirdiğimiz bir olay ve salı günü çıkartılması bekleniyor. Ama hiç belli olmaz belki daha erken veya daha geç olma ihtimali var ama yinede bu güne kadar bitmesi bekleniyor ve başka bir haber yeni mod ortakları alabilirim adaylar var 3 kişiye kadar çıkabiliriz

Comments
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.