Post news RSS Working, working, working...

Short news about the progress, and the demo release ;)

Posted by on

Hungarian:

Alakul a molekula :).

Az ember kereséses felhívás sikeres volt, így a csapathoz csatlakozott ~3 pályaépítő, akik egyből nekivetették magukat a mod pályáinak elkészítésébe. Éjt nappallá téve szerkesztjük a szünidő végén is a pályákat, hogy elkészülhessen január végére, az első DEMO !

Embereket már csak karakter modellező/animátor és sima modellező pozícióra keresünk!
A "mapper-mag" már megvan ;).

Nem utolsó sorban, BUÉK minden kedves rajongónak aki figyelemmel kíséri a modot itt moddb-n.

UPDATE: További hír, hogy a csapat bővült P!roval, Cöjöval és ToMASsal, akik aktívan, építik a mappeket. P!ro jelenleg a jan végi alpha intro mappját készíti elsősorban, Cöjö pedig, az elhagyatott metro állomáson dolgozik. ToMAS pályája egy későbbi verzióba fog belekerülni. Így a Kontroll Group hivatalosan is 4 fős lett :).

English:

Working in progress
The manhunting has passed, the team has now 3 more mapper whos creating the levels.
We hope that we can release our DEMO till the end of january thats why we working day n nite.
We also seek people with modelling/animating skill (+understanding the source engine) or for simply modelling cause we have the mappers now.
We wish a happy new year for every fan of the mod!
Cheers

:D

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.