Post news RSS Walroth Mod 3

Walroth Mod 3 coming soon. Changes; new skills, new powers, new campaign, new units.

Posted by on

Şimdiki Değişiklikler;
Men
Faramir kılıç hasarı 200'den 300e çıkarıldı.
Faramirin woundedarrow hasarı 400den 500e çıkarıldı.
Faramirin canı 2000den 2500e çıkarıldı
Faramir buildcost 1200den 1300e çıkarıldı.
Boromirin kılıç hasarı 300'den 350e çıkarıldı.
Boromirin canı 2800den 2900e çıkarıldı.
Boromir buildcost 1500den 1700e çıkarıldı.
Boromire For Gondor adlı yeni skill eklendi.
Eomerin kılıç hasarı 200'den 300e çıkarıldı.
Eomerin spear hasarı 400den 500e çıkarıldı.
Eomerin canı 2400den 2500e çıkarıldı.
Whitetreeguard melee hasar düşürüldü.
Gandalfın Wordofpowera ufak bi kamera sarsıntısı eklendi.
Gandalfa Glamdring adlı yeni skill eklendi.
Theoden summonroyalguard bug düzeltildi.
Imrahil summondolamroth bug düzeltildi.
MarketPlace'den GrandHarvest kaldırıldı.
KingofDeade dreadvisage eklendi.
KingofDead wop gibi skillerde artık yere düşmüyo.
KingofDead herolistten çıkartılıp PPye eklendi.
Elendil model değişti.
Elendil summonnumenor level9dan level6ya alındı.
Elendil blademaster text düzeltildi.
Isildurun görüş mesafesi diğer herolarla aynı yapıldı.
Isildura Curse adlı yeni skill eklendi.
Isildur Narsil düzeltildi.
Isildurun yürüyüş hızı çok az arttırıldı.
Isildurun level10 skilli güçlendirildi ve artık herolarada etki ediyor.
Isildur level10 skilli level5e alındı ve text düzeltildi.
SonofGondor, GandalfTheWhite ve Anduril upgradeleri fortressten kaldırılıp PP'e eklendi.
SonofGondor PP güçlendirildi.
Tulkas Leadership güçlendirildi.
Andurilin verdiği armor 20den 50ye yükseltildi.
Aragornun atı kaldırıldı yerine anduril yeni model veriyor artık.
Theoden, Imrahil exp vermeme sorunu çözüldü.

Dwarven
Dain hasar 300den 370e çıkarıldı.
Gloin hasar 300den 400e çıkarıldı.
Radagast'a one ringi kullanma gücü getirildi.
Radagastın canı 2700den 3100e çıkarıldı.
Thorin armor tipi değişti.
Thorin leadership güçlendirildi.
Aule Rupture güçlendirildi.
Kazadguard meleeweapon ve forgedblade düzeltildi.
DwarvenZerker meleeweapon ve forgedblade düzeltildi.
Gimli, Gloin, Dain ve Thorine Mithril adlı yeni skill eklendi.

Elven
Galadrielringhero yürüyüş hızı düşürüldü.
Galadrielringhero skill animasyonları düzeltildi.
Galadriel Terriblefury skill düzeltildi.
NoldorWarrior melee hasar düşürüldü.
Legolas buildtime düzeltildi.
Fingolfin Bladedance ve Horse kaldırıldı yerine yeni 2 skill eklendi.
Fingolfin Bladeofpurity düzeltildi ve güçlendirildi.
Elrohir ve Feanorun blademaster skilli birbiriyle değiştirildi.
Feanorun criple skili değiştirildi.
Feanora 1 yeni skill eklendi.

Mordor
Carcaroth 2. skill buga yol açtığı için kaldırıldı.
Blackorc melee hasar çok az düşürüldü.
Blackuruk melee hasar düşürüldü.
Sauron=>Gorthaur bug düzeltildi.
Sauronun eski skini geri getirildi.
Saurona DarkLord adlı PP eklendi.
HaradrimLancer bug ve text düzeltildi.
Witchking magic armor çok az azaltıldı.
Witchkinge Morgul Magic adlı yeni skill eklendi.
Witchkingin saldırı hızı çok az arttırıldı.
Witchking melee saldırı artık sadece düşmanlara etki ediyor.
Blackriderların magic armor güçlendirildi.
Mumakil'lere yeni upgrade eklendi.
Mumakillerin saldırı hızı arttırıldı.
Mordora 1 yeni okçu birim eklendi.
Blackrider ve Witchkinge Ringwraith adlı PP eklendi.
Melkor ve Gothmog herolistten çıkarılıp PP olarak değiştirildi.

Isengard
UrukCaptain adlı yeni unit eklendi.
Lurtz level10 skill text düzeltildi.
Saruman wordofpowera yeni bir efekt ve kamera sarsıntısı eklendi.
Saruman manyofcolor upgrade aldığında modeli değişiyor.
Sarumanın armoru güçlendirildi.
Sarumanın leadershipnin adı değiştirlip üstüne yeni skill eklendi.
Ugluk 2. skill text düzeltildi.

Goblins
WildTreasure Shaman upgrade bug düzeltildi.
WildShamana buildtime eklendi.
Ungoliant model değişti.
Alatar ve Palandonun melee hasarı 250den 300e çıkarıldı.
Alatar ve Palandoya Blue Wizard's Spell Book PP eklendi.
Alatar Vortexe efekt konuldu.
Palando 1. skill dolum süresi düşürüldü.
Palando 1. skill güçlendirildi.

Genel
Melkor Manwe Aule yürüyüş tarzı değiştirildi.
Tüm ırkların para binalarına upgrade konuldu.
Tüm ırkların fortress armor upgrade'inin üzerine bi özellik eklendi.
Bazı unitlerdeki tıklama sorunu çözüldü.
Tüm ırkların PP sayıları arttıları ve yeni PPler eklendi.
Castlelardaki hero sorunu çözüldü.

Comments
OrcScum
OrcScum

The first Walroth mod was great,but I really hope you make the buildings in Walroth 3 a little stronger,because I hate taking the time to build towers and having a few regular troops come in and knock them down so easily is frustrating.Also,give Melkor a new voice please.The one he has currently is awful.Please make the buildings stronger.If you do,this mod will be great.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Ealendril
Ealendril

Boy oh Boy....again. Why do you use Content of other Mods, without permission? This is not the terms of use.

Reply Good karma Bad karma0 votes
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.