Post news RSS Verze 1.1

K dispozici nová verze s novými vylepšeními, včetně opravy kritické chyby způsobené českou lokalizací!

Posted by on

Update: k dispozici nová verze!

Seznam zaznamenaných a opravených chyb ve verzi 1.1
- ! kvůli použití překladu "Dokonalý útok" pro dvě různéschopnosti docházelo u těchto schopností k nesprávným aktivacím a zobrazení ve skillwheelu! :u schopnosti štěstí nahrazeno názvem "Precizní úder"
- úprava popisků městských budov pevnosti včetně záměny "železa" a "rudy"
- opravena chyba v diaogu první mise pevnosti - chybějící výraz "v tunelech"
- úprava schopností jednotek pevnosti (Divočina, Vrhací kladivo) pro lepší srozumitelnost
- úprava nesmyslného textu runy záření
- přidán chybějící popis schopnosti "Živoucí útočiště": "Sousedící jednotka Prastarý ent poskytuje jednotkám krytí a lze jím volně procházet."
- úprava dialogu mapa pevnosti 1 - "vrhá ty nejtemnější stíny"
- třída mrakoplaš - vzyvatel bouře
- sjednocení názvů hrdinských tříd (hra neužívala stejné označení hrdinských tříd ve všech popiscích, což vedlo ke zmatení hráčů, vybrány ty názvy korespondující s názvy z předešlého dílu: třída mrakoplaš - vzyvatel bouře, kostlivá garda - kostlivý strážce, tvůrce země - zemětřes, štváč - válečný štváč
- sjednocení názvů kouzel ((hra neužívala stejné označení kouzel ve všech popiscích, což vedlo ke zmatení hráčů): časový zámek - časová stáze, nevypočitatelná bouře - náhodná bouře, bouřné šípy - bouře šípů, oživení - vzkříšení, sluneční erupce - sluneční výboj, bleskový šíp - blesk, zuřivost - šílenství, jedovatý mrak - oblak, okamžité přivolání - odvolání, léčení - vyléčení, mlžný opar - zahalení mlhou, sylannina hojnost - odměna
- upraveno oznámení náhodného levelování pro viditelnost skillpointů: lze naučit
- opravena chybová hláška "nelze seslat mimo bitvu" na "lze seslat pouze na mapě dobrodružtví"

Seznam zaznamenaných a opravených chyb ve verzi 1.0
- popis budovy: opraven text cvičiště: "Vycvičí vaši armádu a za poplatek vylepší ještě nevylepšené jednotky."
- hlavní menu: oprava skloňování: "Příběh akademie vyprávěný Tanis"
- skillwheel: lukostřelba: "Všechny přátelské jednotky bojující z dálky obdrží ..."
- skillwheel: válečné stroje: Opraven text dělostřelecké přípravy: "Hrdinova útočná jednotka vystřelí třikrát na stejný cíl. Schopnost se aktivuje jednou za tah."
- jednotky: ohnivá pták: "Jednotka a sousední přátelské jednotky jsou imunní vůči účinkům magie vody."
- menu: stůl rady - Ivanova socha (doplnění bonusu místo "MBonusDescription")
- kouzla: regenerace: přidáno "Nefunguje na nemrtvé a konstrukty."
- jednotky: gnollí lovec: úprava textu "Příležitostný útok" (číslo)
- jednotky: dryáda: úprava textu "Synergie entů" (číslo)
- skillwheel: spravedlivost - mistr: jednotky získají +2 k morálce (úprava čísla místo %stat)
- scénář Osamělý vlk - název budovy "Murazelina věž světla"
- hrdinská třída: Značkovač nahrazen "Mistrem plamenů"
- specializace: štítová panna nahrazena slovem " štítonoška"
- Tbf: menu - překlep: Ale spasitelé nemusí být nutně dobrými vládci
- opraveny překlepy a chyby v osobách v textových oknech samostatného scénáře Yeshtar
- přidány překlady nových schopností
- upraveny některé načítací tooltipy

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.