Post news RSS The website

The website where u have all of important informactions: asdragon0.pl Strona internetowa powyżej

Posted by on

Zmiany:

Pełna lista zmian jest dosyć długa:
- Pełny rebalanced znaków,znaki od teraz są szybsze,większe oraz dużo bardziej zabójcze
- Pełny rebalanced craftingu
- Zwiększenie udźwigu podstawowego do 1250(może razić lecz przy zbieraniu szybko schodzi)
- Podstawowa wartość zdrowia podwojona(daje tylko większe szanse na przeżycie na początku gry)
- Duża regeneracja wytrzymałości oraz dosyć duża regeneracja żywotności na początku rozgrywki
- Szansa na krwawienie,zatrucie oraz przewrócenie celu odpowiednio zwiększona
- Toksyczność teraz ma sens (dodano nowe efekty do zatrucia np wiekszą szansę na natychmiastowe zabicie przeciwnika jak i podniesiono obrażenia podczas zatrucia)
- Wszystkie umiejętności bonusowe podniesione
- Automatyczna riposta po nauczeniu się kontrataków aktywowana za pomocą bloku(gdy nie jesteśmy otoczeni i jest na to miejsce)
- Prawie zabójcza riposta
- Bonus do obrażeń przeciwko ludziom i nieumarłym
- Bonus na zadanie śmiertelnych ran przeciwnikowi
- Sklepy dobrze zaopatrzone w składniki alchemiczne i rzemieślnicze
- Zwiększenie obrażen broni dystansowych
- Dodano szansę na mutagen przy tworzeniu eliksirów oraz zwiększono szansę zdobycia
- Dodano spadek toksyczności organizmu wraz z czasem(nie wymaga już medytacji)
- Zmniejszono ceny pułapek,gdyż były dosyć zbyt drogie
- Bardzo szybkie walki z wykorzystaniem znaków

Polish language if u want go translate it or go to the asdragon0.pl to see it on english


Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.