Post news RSS Taleworlds Türkçe - Steam

Taleworlds Türkçe Forum üyeleri için Steam grubu kurulmuştur.

Posted by on

Merhaba,

Steam'de de bu gruba benzer bir şekilde Taleworlds Türkçe grubumuz bulunmaktadır, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Steamcommunity.com

Gruba katılabilir ve forumla ilgisi olmak kaydıyla diğer arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz.

Not: Moddb ve Steam grupları forum yönetiminden bağımsız olarak kurulmuştur.

İyi günler.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.