Post news RSS Отварање сајта „Србификатори”

Отварање новог сајта посвећеног преводима видео-игара на српски језик.

Posted by on

Драги људи Mod DB-а, представљам вам новоосновани сајт „Србификатори”, на којем се радило више од пола године!


Сајт је осмишљен као платформа за преводе видео-игара на српски језик. Тренутно већи дио његове збирке чине фановски преводи који се преузимају бесплатно, али су ту и званични преводи које су прихватили развојни тимови. Уз то, постоји могућност објављивања нових превода на сајт уколико су испоштовани наши стандарди; за то постоји и пар чланака усмјерених да помогну новим преводиоцима у успону.

Оснивањем сајта такође желимо да привучемо пажњу компанији Валве (творцима платформе Steam) на способности и достигнућа српске заједнице. У данашње вријеме српски језик је све заступљенији у свијету видео-игара, зато је логичан корак да нађе своје мјесто и на Steam-у. Даћемо све од себе да се то оствари.

Имајте у виду да неки аспекти сајта још нису довршени, мада је потпуно употребљив.

Хвала вам на пажњи!

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.