Post news RSS Ratrak simulator

Actalogic so lansirali ratrak/snowcat/pistenraupen Simulator.

Posted by on

Actalogic, za katerega smo najbrž že ugotovili, da se ukvarja s posebno nišo iger direkt za v Merkator ( to je podobno kot filmi direkt za na DVD ;) ) je poslal v trgovine svoj najnovejši in nemara najizvirnejši izdelek Ratrak Simulator (na voljo tudi v slovenskem jeziku).
Ratrak Simulator

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.