Post news RSS Prison Break zopet v Igri (POSODOBLJENO s Screenshoti)

Po bankrotu Brash Entertainmenta bo Zootflyevo igro po licenci Prison Break pobral Koch media. (Novica posodobljena z slikami iz igre)

Posted by on

Po bankrotu Brash Entertainmenta bo Zootflyevo igro po licenci Prison Break pobral Koch media, ki si lasti tudi Deep Silver, ki kane igro založiti. Malo daljšo novičko si lahko preberete na Shacknewsu, ostale kolobocije s Prison Breakom pa tudi med novicami na tej strani (Slovenia Group). POSODOBITEV: Na Shacknewsu so izdali prve slike iz igre, poglejte si jih na Slovenia Group strani.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.