Post news RSS Other Focus

New focuses designed for industry, Györi Program and espionage.

Posted by on

A Győri Program részre betervezésre került egy új fókusz a magyar uránium.Ezzel a fókusszal lehetőség lesz megjeleníteni a játékban a Mecsekben található uránbányát. A fókusz kifejlesztésével a román fókuszhoz hasonlóan gyorsabban építhetjük az atom reaktorokat.

A new focus on Hungarian Uranium has been planned for the Győri Program. With this focus, it will be possible to display the uranium mine in the Mecsek in the game. By developing the focus, we can build atomic reactors faster, similar to the Romanian focus.

20201128142138 1

Az ipari részre a szintetikus gumi került betervezésre. A játék idejében hazánk legjelentősebb export termékei a mezőgazdasági termékek,bauxit, gépipari termékek. A magyar vasúti jármű gyártás volt ebből a legkiemelkedőbb számos országba (Anglia,India,Argentína, Uruguay,Egyiptom,Belgium,Hollandia,Olaszország,Szlovákia,Románia....stb)exportáltak gőzmozdonyokat, motor vonatokat, elektromos mozdonyokat és elektromos szerelvényeket. Illetve sok ország a gyártási jogokat is megvásárolta. Ezek a járművek még a 60-as , 70-es években is használatban voltak.

Synthetic rubber has been designed for the industrial part. At the time of the game, Hungary's most significant export products were agricultural products, bauxite, and mechanical engineering products. Hungarian railway vehicle production was the most prominent of this, steam locomotives, motor trains, electric locomotives and electric trains were exported to many countries (England, India, Argentina, Uruguay, Egypt, Belgium, the Netherlands, Italy, Slovakia, Romania, etc.). Respectively, many countries have also purchased production rights. These vehicles were in use even in the 60s and 70s.

BCmot

A BCmot motorvonatokból pár darab még ma is üzemel hazánkban.

A few of the BCmot motor trains still operate in Hungary today.

De a gumigyártás jelentősége még ezen is túltett. A magyar gyártású autógumik világhírűek voltak és szinte minden országban nagy volt rájuk a kereslet USA-tól egészen Japánig. A hazai gumi gyártás nem csak a teljes hazai fogyasztást elégítette ki,hanem a termelés jelentős része exportra ment egészen a háború végéig. 1941-ben amikor a gumigyártás alapanyagául szolgáló kaucsuk (játékban ez szerepel gumi nyersanyagként) behozatalára nem volt lehetőség teljes mértékben szintetikus gumi gyártásra álltak át. Ennek hitelesebb megjelenítésére a német fókuszhoz hasonlóan megnöveltük a szintetikus finomítók gumi termelését.

But the importance of rubber production has gone beyond that. Hungarian-made car tires were world-famous and in high demand in almost every country, from the USA to Japan. Domestic rubber production not only met total domestic consumption, but a significant portion of production went for export until the end of the war. In 1941, when it was not possible to import caoutchouc, which is the raw material for rubber production (it is represent rubber in the game), they switched to fully synthetic rubber production.To show this more authentically, we increased the rubber production of synthetic refineries, similar to the German focus.

20201128142152 1

Utoljára pedig az Államvédelmi Központ! 1942-ben alapították, amikor a katonai hírszerzés (VKF-2: Vezérkari Főnökség 2. Osztály) összevonták a rendőrség és a csendőrség politikai nyomozó csoportjaival. Az így létrejött szervezet fő profilja a katonai hírszerzésen kívül a külföldi felforgató tevékenységek,terror cselekmények , partizán akciók felderítésében játszott jelentős szerepet. Ennek megjelenítésére a La Resistance dlc-vel rendelkezőknek elérhetővé válik egy új fókusz, ami a folyamatos fókuszhoz hasonlóan csökkenti a partizántevékenységet.

The last focus is the State Defense Center! It was founded in 1942 when military intelligence (VKF-2: General Staff Division 2) was merged with police and gendarmerie political investigation teams. In addition to military intelligence, the main profile of the organization thus formed played a significant role in the detection of subversive activities, terrorist acts and partisan actions abroad. To display this, a new focus will be available to those with La Resistance dlc, which will reduce partisan activity similar to continuous focus.

Forrás/source:

- Boda József: Nemzetbiztonsági Almanach

- Kovács Tamás: Államvédelmi Központ 1942 - Az első kísérlet az egységes magyar állambiztonsági csúcsszerv kialakítására

A következő héten a karácsonyi ünnepek miatt, illetve a COVID járvány miatt sokat kell dolgoznom, ezért nem lesz új hír közzétéve.Így legközelebb majd csak jövőre jelentkezem a folytatással. Addig is mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok!

Next week because of the Christmas holidays, and I have to work a lot because of the COVID epidemic, therefore, no new news will be published.So next time I will only apply next year with a sequel. In the meantime, I wish everyone a happy holiday and a happy new year!

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.