Post news RSS Novejše slike iz PB ter video intervju na RTVSLO

Link do še nekaj novih fotk iz Prison Breaka ter video intervju na RTVSLO.

Posted by on

Nekako se mi je pod radarjem izmuznila objava še nekaj novih fotk na VoodooExtremu pred kakimi tremi tedni - LINK. Poleg tega so v oddaji Prava Ideja na RTVSLO intervjujali COOja Zootflya Denisa Rožaja - hudo moti novinarka, ki se na igričarsko sceno očitno spozna toliko kot povprečni igričar na anesteziologijo (tisto uradno, ne tisto ki se ritualno izvaja čez vikend).
Prison Break

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.