Post news RSS Nove slike iz Prison Breaka

DeepSilver ter Zootfly sta izvrgla nove posnetke zaslonov za igro Prison Break.

Posted by on

Na strani VoodooExtreme.com so se pojavili novi posnetki zaslonov (10 njih) slovenske igre Prison Break, dva od njih kot predigro objavljam tu, ostale (kod tudi le-te v višji resoluciji) si poglejte na VE3D.com, za prgišče pa sem jih nalimal tudi med images na Slovenia groupu.


Stvar - vsaj grafično - dejansko izgleda zelo dobro!

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.