Post news RSS New Version

Since many people have been interested in the release date of the new version and what news is expected, I will summarize it in a small piece of news.

Posted by on

Mivel sokan érdeklődtök az új verzió megjelenéséi dátumáról illetve, hogy milyen újdonságok várhatóak ezért egy kisebb hírben összefoglalom.Elsőként szeretném leszögezni ez csak egy kompatibilitási verzió lesz és nem sok újdonságot terveztünk be.

Since many people have been interested in the release date of the new version and what news is expected, I will summarize it in a small piece of news.First I would like to point out this will only be a compatibility version and we have not planned many new features.

New loading sreens:

20211217214409 1

Fókuszok és bónuszok az új verzióhoz igazítása/Adjust focus and bonuses to the new version

20211205205329 1

Officer Corps and new character sytem

20211215201909 1

3 new advisor: Prónay Pál, Jászy Oszkár, Lukács György

20211217213453 1

Paradox által tervezett szánalmas vasútrendszer javítása/Repairing a pathetic railway system designed by Paradox

20211217214554 1

Így kicsit hitelesebben jeleníti meg a korabeli vasút hálózatot, de nem nevezném teljesen hitelesnek, viszont a Paradox által tervezettnél sokkal használhatóbb.De nem csak a Balkán régióban lett javítva, hanem az egész világon...

Thus, it displays the contemporary railway network a little more authentically, but I wouldn't call it completely authentic, but it's much more usable than planned by Paradox.But it has been improved not only in the Balkans, but all over the world ...

Sajnos azonban itt szépen bele is szaladtunk egy elég szép hibába.

Unfortunately, we also ran into a pretty nice bug here.

20211217214520 1

A nudge tool szépen megjeleníti a betervezett vasútvonalakat, viszont Magyarország területén néhány helyen egyszerűen nem jelenik meg a vasútvonal a játékban. Játékban ha vasútvonalat építettek valahova azok megjelennek, de az előre betervezett vonalak néhány helyen hiányoznak.

The nudge tool displays the planned railway lines nicely, but in some places in Hungary the railway line simply does not appear in the game.In the game, if a railroad line is built somewhere, they will appear, but the pre-planned lines are missing in some places.

Mivel még akad elég sok munka az új verzióval és a közelgő ünnepek miatt nem túl sok időnk lesz foglalkozni a moddal, így pontos megjelenési dátumot nem tudok egyenlőre mondani. De nagy valószínűséggel január elejénél előbb ne számítsatok rá.

Since there is still a lot of work to be done with the new version and we will not have much time to deal with the mod due to the upcoming holidays, I cannot say the exact release date yet. But most likely don’t expect it before early January.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.