Post news RSS Minor request

We are looking for a graphic artist to do smaller jobs.

Posted by on

Sajnálatos módon rossz hírt kell közölnöm!Mielőtt még mindenki rosszra gondolna, csak arról van szó, hogy jó darabig ez lesz az utolsó hír.Ugyanis szinte semmi időm nincs a hírek készítésre, ami szabad időm marad azt inkább a mod készítésére fordítom,hogy minél előbb elkészüljön. Illetve amiről még írni szerettem volna azt az előkerült hibák orvoslásáig nem tudom megtenni

Unfortunately, I have to post bad news! Before everyone thinks bad, it’s just that this will be the last news for a long time. Because I have almost no time to make the news, which leaves me free time, I would rather spend it on making the mod so that it is ready as soon as possible. Or what I still wanted to write about, I can't do until the bugs are fixed.

Mivel a grafikusunk egy jó ideje nem adott életjelet magáról megpróbáltam elkészíteni a hiányzó portrékat. Íme a két tűrhetően sikerült portré:

Since our graphic artist had not given a sign of life for a while, I tried to make the missing portraits.

Here are two tolerably successful portraits:

Nagy Imre

nagyimre


Hollosy-Kuthy László

hollosykuthy


Tudom nem éppen a legszebbek, de nem vagyok grafikus és nagyon nem egyszerű jó portrékat készíteni.Ezért ha valaki tud jó játékhoz illő portrékat készíteni az nyugodtan jelezze a hír alatt egy kommentben! Nagy segítség lenne a mod készítésében. Köszönjük!

I know they're not exactly the most beautiful , but I’m not a graphic designer and it’s not very easy to create a good portraits.Therefore, if someone can make a good portraits, please indicate this in a post here at the news.It would be a great help in making the mod. Thank You!

Továbbá a paradox fórumon készítettem egy javaslatot Magyarország átalakítására.Akinek van kedve nézze meg, egészítse ki, vagy csak szavazzon rá.Hátha emiatt jobban figyelembe veszik.Ámbár a Paradox elmúlt pár évi tevékenységét figyelembe veszem,akkor ezt erősen kétlem,hogy így lesz.

Furthermore, at the paradox offical forum, I made a proposal for the rework of Hungary. Whoever likes to look at it, add it, or just vote for it. Maybe that's why they're more taken into account. Although I take into account the activities of Paradox over the past few years, I strongly doubt it will be so.

Forum.paradoxplaza.com


Edit:

Ahogy a csatolt képen láthatjátok, nem volt felesleges a javaslat írása a paradox fórumon. Ugyanis az egyik fejlesztő is megjelölte (Archangel85). Az viszont már kérdéses mennyire is veszik majd figyelembe a javaslatokat.

As you can see in the attached image, it was not unnecessary to write the proposal on the paradox forum. Namely, it was also marked by one of the developers (Archangel85). However, it is already questionable to what extent the proposals will be taken into account.

Screenshot 2021 06 16 at 18 52 4


Comments
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.