Post news RSS KalenderGames

Oyunumuzun beta ve resimleri yayınlamamız ertelenmiştir gerçekten özürdileriz...

Posted by on

Oyunumuzun yapımı çok şükür başarılı geçmektedir.Oyunumuzu resimlerini ve beta sürümünü yayınlamadan önce hataları vs... işleri düzenleyerek ertelemeye kara verdik.Böyle bir işten dolayı ertelemeden dolayı özür dileriz inşallah bu ertelememizin sonucunda sizlere iyi bir oyun yayınlayacağız
anlayışlarınız için tekrar teşekkürler... KalenderGames

Unreal Development Kit

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.