Post news RSS KalenderGames

Oyunumuzu kareleri yarın yayınlanacak Sizleri yoruma davet ediyoruz...

Posted by on

Oyunumuzu,her saat de bir güzelleştiriyoruz.Oyunumuz çok güzel oldu inşallah sizlerinde yorumu ve beğenmesiyle güzel bir oyun ortaya koyacağız.Yarın oyunumuzun bir kaç karesini sizlerle paylaşacağız.
Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin... Saygılarımla KalenderGames

Unreal Development kit

Comments
brx_53
brx_53

Sabırsızlıkla bekliyoruz şuanda grupta olduğum halde bende bilmiyorum.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.