Post news RSS Groep voor Belgen een feit!

Lees meer over de eerste groep voor Belgen, door Belgen op Mod DB...

Posted by on

Eindelijk is het zover! Ik heb besloten een groep aan te maken voor Belgen hier op Mod DB waar we trots kunnen zijn op Belgische creaties en in het Nederlands kunnen praten over de huidige games op de markt en wat ons wakker houdt.
Wil jij jouw mod als Belg in de kijker zetten? Dan kan dat hier!
Wil jij praten over de Belgische games op de markt? Dan kan dat hier!
Wil jij jouw eigen project voorstellen? Dan kan dat hier!

Deze groep is in het Nederlands maar uiteraard verdient Franstalig Belgiƫ en zelfs Duitstalig Belgiƫ een eigen groep maar daar zal ik niet voor zorgen gezien m'n beperkte talenkennis...

Ik wil dat elke Vlaming die zich geroepen voelt actief aan deze groep meewerkt door zelf downloads, media of games te posten!

Ik dank jullie alvast!

LazloC

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.