Post news RSS Euro Truck Simulator 2 Turkey Map | Onal Map V1.3

Onal Map artık 1.38 sürümde çalışıyor.! Tüm galeriler yenilendi ve oyuna yeni şehirler eklendi.

Posted by on

Descriptions:
English
Onal Map Made Available for 1.38!
All Galleries Were renewed, Turkish Signboards Were Added!
Optimization Studies Were Done On The Map!
Eco Adaptation to Various Tunnels And Underpass Added!
All Bugs Fixed!
Garage Was Added To Yalova
Osmangazi Bridge Realized!

How to Install Onal Map?
The links below are the links of Onal Map. By downloading the files named BASE and DEF
my documents / euro truck simulator 2 / mod
folder.
Then you need to come to the mode manager from the game and activate Onal Map files. You do not need to open a new profile.

Credits:
Muhammet ÖNAL [M.ON4L]

Turkish

►Harita/Map: Muhammet ÖNAL [M.ON4L]
►Fix: Muhammet ÖNAL [M.ON4L]

●Önal Map 1.38 İçin Uygun Hale Getirildi!
●Tüm Galeriler Yenilendi Galerilere Türkçe İsimler Verildi [Volvo Yetkili Satış Şirketi] Gibi Tabelalar Eklendi!
●Haritada Optimizasyon Çalışmaları Yapıldı [Bursa Şehrinde Çalışmalara Özen Gösterildi]!
●Birkaç Tünel Ve Alt Geçitlere Yankı Uyarlaması Yapıldı!
●Önceki Sürümünde Gözle Görülür Olan Hatalar Kapatıldı!
●Yalova’ya Garaj Eklendi!
●Osmangazi Köprüsü Gerçekçileştirildi!

Onal Map Nasıl Kurulur?
Buradaki link Onal Map haritasının resmi sayfasının linkidir. Sayfaya gittikten sorna base ve def adlı dosyaları indirmeniz sonra ise bu dosyaları
belgelerim/euro truck simulator 2/mod
klasörüne atmanız gerekmektedir.
Daha sonra oyundan mod yöneticisine gelip Onal Map dosyalarını aktif hale getirmelisiniz. Yeni Profil Açmanıza gerek yoktur.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.