Post news RSS Dzisiaj premiera!

Polska wersja modyfikacji za kilka godzin ujrzy światło dzienne. Pozostaje nam tylko życzyć miłej gry.

Posted by on

JURAN PL SKOŃCZONY

Polska wersja modyfikacji za kilka godzin ujrzy światło dzienne. Pozostaje nam tylko życzyć miłej gry. Zapraszam do działu download, w którym poza samą instalką modyfikacji odnajdziecie bardzo obszerny poradnik i dodatkowe materiały dodane w formie bonusu dla graczy m.in. krótkie opowiadanie napisane specjalnie dla polskich graczy przez Michała "nouwaka" Nowaka. Tekst naturalnie odnosi się do wydarzeń, w zasadzie wydarzenia z modyfikacji.

Podgląd instalacji:

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.