Post news RSS Development Diary #3 - 04.12.2016

Merhaba, 3. geliştirici günlüğümüz çıktı! Türkçe(Turkish) dili ile okuyabilirsiniz.

Posted by on

Selamlar,

V0.5 geçtiğimiz gün çıktı. Bu geliştirici yazımızda modun olumlu ve olumsuz yönlerine odaklanacağız. Tabii ki, sizlere sunduğum bu güzel hizmeti dün kendimde oynayarak denedim. İlk gözlemlerim Türkiye'nin fazla geliştiği yönünde.

Uzun bir süre aşırı gelişmiş ülke ile oynamanızı istemem, bundan dolayı 1 hafta içinde olması gerektiği şekilde zayıflatılmış Türkiye karşınızda olacak. Bu odak ağaçlarındaki endüstriyel odakları ve eyalet fabrikalarını etkileyecek. Doğu bölgelerinde altyapı 5'den yüksek olamayacak.
Kaynakların olması gerektiği seviyede olduğuna inanıyorum, bu yüzden hiçbir oynama olmayacak. Endüstriyel odaktaki Petrol arttırılacak, gereksiz bir kaç odak kaldırılacak.

V0.5.1 kısa süre içinde sizlerle MODDB ve DROPBOX indirme ağlarında olacak! Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri ordu tecrübesini oyuna yansıtacak bir modül geliştirme çabasındayım. Bu etki oyun başından itibaren her ideolojide etkin olacak, pasif olarak belirli miktar ordu deneyimi kazanılacak. Bu sayede bakanlıklardan hava tecrübesine yönelebilir, Vecihi Hürkuş'u tereddüt etmeden bakan yaparak Hava Deneyiminizi arttırabileceksiniz.

Odak ağacında gereksiz çok özellik olduğundan söz etmiştim. Bu özellikler kalkacak, yerlerine gerekli özellikler gelecek. Ayrıca uzun vadede düşündüğüm biraz daha yenilik var ancak onları bir sonraki yazımda ele alacağım.

Sonraki günlüğe kadar görüşmek üzere! Tarih isterseniz, V0.5.1 çıktıktan kısa süre sonra analiz amacıyla tekrar günlük yazacağımı hatırlatırım.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

News
Tags
Dev Diary
Browse
News
New
Post news
Views
90 (1 today)
Share
Related Games
Hearts of Iron IV
Hearts of Iron IV Grand Strategy