Post news RSS Command&Conquer Tiberium Storm Mod Beta Coming Soon 25 September

Herkese Öncelikle Merhaba Tiberium Storm Mod Açık Beta Testleri Yakında Başlıyor.Öncelikle Açık Beta Testlerdeki Çoğu Şeyi Farklı Görücez,Beta Testlerde Skirmish Mode Olacak.Aynı Zamanda Campaing Modlarıda Olcak.

Posted by on

Herkese Merhaba Şuan Üstünde Çalıştığım Tiberium Storm Mod Herkese Açık Beta Testleri 25 Eylülde Başlıyor.Tabi Online Üstündende Oynanabilcek Fakat Beta Testlerde Beklediğimiz Herşey Olmuyacak Beta Forum Ayrıca Yakında Bu ModDB İçinde Açılıcaktır.Tabi Bir Nevzi Bu Betanın Sebebi Moddaki Bugları&Gereksiz Şeyleri Test Etmek Amaçlıdırr.Mod Beta Başlayış Tarihi 25 Eylül Mod Beta Kapanış Tarihi İse 25 15 Kasım.Şimdi Beta Çalışmalarına Devam Ediliyor.Büyük Bir Şiddetle Hala Çalışmalarımız Sürüyor Bize Yardım Eden Arkadaşlara Teşekkürler Diliyorum.Modun Full Çıkış Tarihi İse 2010 Belirliyorum.Belkide Daha Erken Olabilir.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.