Post news RSS Changelog 2.5.3

News in 2.5.3 version of CnCD2K Red Alert 2 - Yuri's Revenge Mod.

Posted by on

English:

 1. Added Allied F22p Raptor.
 2. Added Soviet Ore Silo.
 3. Added Yuri Ore Silo Type-2.
 4. Added Soviet Kennel.
 5. Added own EVA Notification to Tech Power Plant.
 6. Added EVA Notification and Message for Silos Needed.
 7. Added Yuri Railgun Tower.
 8. Added Yuri Grinder Tank.
 9. Added back Allied Gap Generator.
 10. Removed Yuri Gap Generator.
 11. Added OptionsMD.ini to use TechLevels or for other setting which isn't allowed to set in game .
 12. Added Yuri Helipad.
 13. Added Yuri Raven Bomber.
 14. Added Yuri DragonFly EMP Helicopter.
 15. Changed Sonic Tank weapon and artwork.
 16. Added Bombs against building to Viruses and GLA Terrorists.
 17. Removed Viruses' ability to kill enemy vehicle engines.
 18. Allied Extra Airfield is now avalible after Radar.
 19. Yuri Psychic Tower now requires Battle Lab.
 20. Changed Risen Psychic Tower to Risen Railgun.

Türkçe:

 1. Müttefik F22p Raptor uçağı eklendi.
 2. Sovyet Maden Silosu eklendi.
 3. Yuri Maden Silosu Tip:2 eklendi.
 4. Sovyet Köpek Kulübesi eklendi.
 5. Tech Elektrik Santali için EVA sesi eklendi.
 6. Silo Lazım Mesajı ve Eva sesi eklendi.
 7. Yuri Railgun Kulesi eklendi.
 8. Yuri Grinder Tank eklendi.
 9. Müttefik Gap Generator geri eklendi.
 10. Yuri Gap Generator kaldırıldı.
 11. Tech Level ve oyun içinde ayarlanamayan diğer ayarlar için OptionsMD.ini dosyası eklendi.
 12. Yuri Helipad eklendi.
 13. Yuri Raven Bomber eklendi.
 14. Yuri DragonFly EMP Helikopteri eklendi.
 15. Sonic Tank'ın silahı ve grafiği değiştirildi.
 16. Virus ve GLA Terroristlerine binalara karşı bomba eklendi.
 17. Virüslerin düşman araçlarının motorunu bozması özelliği kaldırıldı.
 18. Müttefik Ekstra Hava Alanı artık Radar'dan sonra yapılabiliyor.
 19. Yuri Psişik Kule artık Savaş Labratuvarı gerektiriyor.
 20. Yükselen Psişik Kule, Yükselen Railgun ile değiştirildi.
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.