Post news RSS Changelog 2.1.5

News in 2.1.5 version of CnCD2K Red Alert 2 - Yuri's Revenge Mod.

Posted by on

English:

 1. Ares.dll updated to 0.9 RC1.
 2. Flak Trooper is now able to build at GLA Mission 4.
 3. Fixed you start with no money in Hard Difficulity at GLA Mission 4.
 4. GLA Scorpion Tanks are now white.
 5. Added Buggy Rocket Site as Advanced Defense Building for GLA.
 6. Hind Transport is now able to build for all Soviets.
 7. Added Dragon Tank for Cuba.
 8. Added new loadsreens for all countries.
 9. Old Skirmish Yuri Faction renamed as Headquarters because i'll add new subfactions for Yuri later.
 10. Incrased Damage and Range, decrased ROF of Jarmen Kell.
 11. Added GLA Hijacker, can cloak unlike German ones.
 12. Added RA2 Soviet Campaign - Mission 9.
 13. Snipers and Viruses no more killes drivers. They attacks to engine so vehicle becomes unmoveable.

Türkçe:

 1. Ares.dll sürümü 0.9 RC1'e güncellendi.
 2. Artık GLA Görev 4'de Flak trooper yapabiliyorsunuz.
 3. GLA Görev 4'de Zor Zorluk derecesinde 0 para ile başlama sorunu düzeltildi.
 4. GLA Akrep Tankları artık beyaz renkte.
 5. GLA Gelişmiş Savunma Binası olarak Buggy Rocket Site eklendi.
 6. Hind Transport'u artık tüm Sovyetler yapabiliyor.
 7. Cuba için Dragon Tank eklendi.
 8. Tüm ülkelere yeni girişekranı eklendi.
 9. Skirmish'deki eski Yuri, Headquarters olarak yeniden adlandırıldı çünkü ileride yeni Yuri tarafları ekliyeceğim.
 10. Jarmen Kell'in Menzil ve Hasarı artırıldı ve ROF'u azaltıldı.
 11. GLA Hijacker eklendi. Alman Hijacker'larının aksine Cloak özellikleri var.
 12. RA2 Sovyet Kampı - Görev 9 eklendi.
 13. Sniper ve Virüs'ler artık araç sürücülerini öldürmüyor. Motora ateş ediyorlar ve araç hareket edemiyor.
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.