Post news RSS Changelog 1.8

News in 1.8 version of CnCD2K Red Alert 2 - Yuri's Revenge Mod.

Posted by on

Changelog 1.8

English:

 1. RA2 version is died. 1.8 version is not inculiding RA2's .ini files and maps.
 2. Some improvements at Eliph's Destert Map. This is now 70x50.
 3. Added Islands (2-3) and Border of Poland (2-3) maps to Yuri's Revenge.
 4. Added new map as Not Random Map (2-6). Looks like a Random Map at Desert but not.
 5. Added Emp Effect for tesla weapons.
 6. Added Nigerian Flag and Nigeria units. Units are same as RA2 mod.
 7. Added Yuri's Fuel Procession Facility. Decearase vehicle and plane(Yuri don't have own planes) costs by 15%.
 8. Added French Hover Tank. It's weapon and armor are same as Grizzly but can move over water.
 9. Added Anatov 124 Carryall: Soviet carryall plane. Can build max 2.
 10. Fixed Cloak and Nuke Crate powerup's anim. They had palette problem because they was not used in orgianal RA2 or YR. And EMP and Carryall landing anim is corrected as well.
 11. Added Yuri Gartling Boat. Weak but only air defence at water of Yuri's Army.
 12. Fixed Libyan Missile Sub. rockets not shown and can't attack air.
 13. Soviet Industrial Plant no more decearases cost of vehicles. It gives money as more as 2,5 oil derrick.
 14. Added new opening screen. (YR and CnCD2K mod logo on RA2's real Opening Screen with Statue of Liberty and Kirov Airships.)

Türkçe:

 1. Modun RA2 kısmı öldü. 1.8 sürümü RA2'nin .ini dosyalarını ve haritalarını içermiyor.
 2. Elif'in çölü haritasında bazı iyileştirmeler. Harita artık 70x50.
 3. Islands (2-3) ve Border of Poland (2-3) haritaları Yuri's Revenge'e eklendi.
 4. Not Random Map (2-6) adında yeni bir harita eklendi. Çöldeki bir Random Map'e benzese de değil.
 5. Tesla silahları için EMP efektleri eklendi.
 6. Nijerya Bayrağı ve Nijerya üniteleri eklendi. Ünitleler RA2 modundaki ile aynı.
 7. Yuri Yakıt İşleme Merkezi eklendi. Araç ve Uçak fiyatlarını azaltıyor.
 8. Fransız Hover Tankı eklendi. Silahı ve Zırhı Bozayı Tankı ile aynı ama su üzerinde gidebiliyor.
 9. Anatov 124 Carryall uçağı eklendi. En fazla 2 tane yapılabiliyor.
 10. Kamuflaj ve Nükleer bomba kutu güçlendirmelerinin animasyonları düzeltildi. Orjinal RA2 ya da YR de kullanılmadıkları için palet problemleri vardı. EMP ve Carryall iniş animasyonları da düzeltildi.
 11. Yuri Gartling Teknesi eklendi. Zayıf fakat Yuri'nin ordusunun sudaki tek uçaksavar ünitesi.
 12. Libya Füze Denizaltısının roketlerinin gözükmemesi ve havaya ateş edememesi sorunu düzeltildi.
 13. Sovyet Endüstriyel Tesisi artık araç fiyatlarnı azaltmak yerine 2,5 Petrol kuyusuna eşit güçte para sağlıyor.
 14. Yeni açılış ekranı eklendi. (RA2'nin Özgürlük Heykeli ve Kirov Zeplini resminin üzerine YR ve CnCD2K logosu)
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.