Post news RSS BIG DAY, czyli nic nie ulegnie mocy pixeli-artu

BIG DAY to zupełnie nowa gra studia Sonic Shield, której wydaniem zajmie się firma Zodiac Interactive. Czym dokładniej jest ten ARPG shooter?

Posted by on

Deweloperzy zdecydowali się zaserwować graczom intensywną strzelaninę ARPG osadzoną w pixel-artowym świecie wypełniony niebezpiecznymi zombie. Akcję obserwować będziemy z perspektywy top-down oferująca dynamiczny i zaawansowany system walki.

BigDay ss 0014 World Map

Zombie będą padać pod wpływem naszych efektownych akcji, dzięki czemu nawet największe hordy nie będą w stanie poradzić sobie z naszym szerokim arsenałem służącym nam do zrealizowania celu - uratowania córki z tego wielkiego chaosu.

BIG DAY będzie miało swoją premierę w trzecim kwartale 2018 roku.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.