"YAVUZ SULTAN SELİM MODU"

MODUMUZA UYUMLU WARBAND SÜRÜMÜ 1.163 VE ÜST SÜRÜMLERİDİR.


HATA:Krallık beylerinin adının varsayılan Boyar, Martial gibi isimler var.Bir yazılım hatasıdır.Çözülmeye çalışılıyor.


--------- Hata Sanılan, ama hata olmayan özellik -------------


-Haritada hiçbir yer gözükmüyor.Hata değildir .Geze geze yerler açılır.

Açıklama:

Mod Senaryosu: 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in yönettiği Osmanlı devletini konu alan bir mod.
Avrupa, Asya, Arap yarımadası derken tüm dünyayı yaşamak ve yaşamakta olan dünyaya Osmanlıya yardım etmeyi mi seçeceksin, yoksa kendi yolunu mu çizeceksin?
Karar senin, heyecanlı bir serüvene hoş geldin.


Devletler:

Fransa Krallığı,
İsveç Krallığı,
İspanya Krallığı,
Lehistan Krallığı,
Delhi Sultanlığı,
Kazak Hanlığı,
Aztek İmparatorluğu,
Arabistan Devleti,
Rus Çarlığı,
Osmanlı İmparatorluğu,
Moğol İmparatorluğu,
20'den fazla devlet daha var ama sürü devletler bunlar diyebiliriz.


Mod Özellikleri:


- Yepyeni itemler
- Yavuz Sultan Selim döneminin Osmanlısı,
- Silah geliştirme özelliği
- Tarihe uygun yepyeni askerler
- Tarihe uygun karakterler,
- Tüm dünyayı kapsayan bir harita
- Tarihe uygun yepyeni şehirler
- Yeni hayvanlar (Fil, deve, vs)
- Siyasi Harita
- Yepyeni yoldaşlar,
- Şehirlere isim verebilme.
- Kamptan Hisar Kurabilme
- Hayat kadınları ile grup moralini yükseltme,
- Doktor ile askerlerini hızlı iyileştirme,
- Kendi askerlik kurma,
- Kale oluşturma sistemi,
- Yepyeni müzikler
- Yeni kılıç sesleri
- Yeni gökyüzü
- Deniz Savaşları
- Banka Sistemi
- Yepyeni silahlar,
- Yepyeni kalkanlar,
- Yepyeni zırhlar,
- Ateşli silahlar oyuna eklendi,
- Köylerinizden, kalelerinizden ve şehirlerinizden fazla vergi almak ,
- 5 Adam başlangıç oyunu oyundan kaldırıldı ,
- Şehirlere bağış yapma özelliği getirildi,
- Şehirlerden asker satın alma oyuna eklendi,
- Geçiş animasyonları değiştirildi,
- Demirci ile silah yükseltme
- Yeni Asker Grupları
- Şehir ekonomisinin kervan girişine göre artıp azalması ...
- Savaşta ölürsek oyunun devam etmesi
- yeni savaş stilleri
- Yeni savaş grupları
- Yepyeni hareket animasyonları
- orduya katılabilme
- Şehirlerde yeni seçenekler
- Köylerde yeni seçenekler
- Yeni Menüler
- Askerlerin moralini yükseltme
- Kendi askeri sistemini oluşturma
- krallık kurduktan sonra kendine ait yer yapma
- Oyun parayla başlama.
- yeni yüz tipleri
- Hancıya yoldaşları sorabilme
- Şehre envanter saklayabilme
- Ve daha bir çok yeni özellik

NOT:Mod büyük olduğundan yüksek sistem gereksinimleri istiyor.
Oyuna başlamadan önce ayarlar kısmında bilgisayarınızın sistem özelliklerine göre değiştirin.
Yoksa hata verebiliyor.Özellikle de 32bit bilgisayarlar özellikle değiştirsin.

Mod Yapımında Kullanılan Modlar:

16.Yüzyıl Modu
Cihat ve Haçlılar Modu
12.Yüzyıl Modu
1429 HD Edition Modu
Sands of Faith
Europe 1200
Osmanlı Senaryosu
15.Yüzyıl Modu................"Hepsine Teşekürler."


Mod YAPIMCISI: "ÖMER DURMUŞ"


Diğer Bağlatılar

Moddb.com
Facebook.com

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

Introduction To English

Feature

"YAVUZ SULTAN SELIM MODU"

COMPATIBLE WITH OUR MODE ARE WARBAND VERSIONS 1.163 AND LATER.


Error: the name of the Lords of the Kingdom has names such as default Boyar, Martial. It is a software error. Trying to unravel.


--------- Error assumed, but not error property -------------


- There's no place on the map. It is not an error. Places will open by visiting.States:

The Kingdom Of France,
The Kingdom Of Sweden,
The Kingdom Of Spain,
The Kingdom Of Lehistan,
Delhi Sultanate,
Kazakh Khanate,
Aztec Empire,
The State Of Arabia,
Russian Tsardom,
Ottoman Empire,
Mongol Empire,
There are more than 20 states, but they are a lot of states.


Mode Features:


- Brand new items
- Ottoman period of Yavuz Sultan Selim,
- Weapon development feature
- Brand new soldiers for history
- Historical characters,
- A map covering the whole world
- Brand new cities to date
- New animals (elephant, camel, etc.)
- Political Map
- Brand new comrades,
- Naming cities.
- To Establish A Fortress From The Camp
- Raise group morale with prostitutes,
- The quick improvement of the doctor and his soldiers,
- Setting up your military service,
- Castle building system,
- Brand new music
- New sword sounds
- New Sky
- Naval Battles
- Banking System
- Brand new weapons.,
- Brand new shields. ,
- Brand new armor,
- Firearms added to the game,
- Taxing more than your villages, castles, and cities,
- 5 man starting Game removed from Game,
- The ability to donate to cities has been introduced,
- Added to the game of buying troops from cities,
- Transition animations changed,
- Upgrade your weapon with the blacksmith
- New Troop Groups
- The economy of the city has increased and decreased according to caravan entry ...
- If we die in battle, the game continues.
- new battle styles
- New battle groups
- Brand new motion animations
- joining the army
- New options in cities
- New options in villages
- New Menus
- Raise the morale of the soldiers
- Creating your military system
- making your place after establishing a kingdom
- start with the money.
- new face types
- To be able to ask the innkeeper for companions
- Ability to store inventory to the city
- And many more new features

Note: the mode is large because it wants high System Requirements.
Before you start the game, change the Settings section according to the system properties of your computer.
Otherwise, he can make mistakes.Especially 32-bit computers.

Modes Used In Mod Construction:

16.Century Mode
Jihad and Crusaders mode
12.Century Mode
1429 HD Edition mode
Sands Of Faith
Europe 1200
Ottoman Script
15.Century Mode................"Thank You To All Of Them."


Mod producer: "Omar DURMUŞ"


Other Ties

Facebook.com

Add file RSS Files
Yavuz Sultan Selim v4.1.1

Yavuz Sultan Selim v4.1.1

Full Version 19 comments

Modun son sürümüdür.Birkaç ufak hatalar düzeltilmiştir.Tüm yerlere gemi ile seyahat eklenmiştir.

Comments  (0 - 10 of 37)
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

rar dosyası bozuk

Reply Good karma Bad karma0 votes
theviperkomer Creator
theviperkomer

hayır değil

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

INDIRME BUTONUNU KOYMAYI UNUTAN MODCULAR

Reply Good karma Bad karma0 votes
theviperkomer Creator
theviperkomer

files a tıklarsan görürsün

Reply Good karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

Harbi çok kral mod yapmışsın ya ilk defa bi modu günlerdir oynuyorum. Eline sağlık kankam

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Tags

Yavuz Sultan Selim Modu has not been tagged yet.