Modyfikacja dodająca sprzęt, nacje z 1939 roku./ A modification, which adds a equipment, nations from 1939.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Nowy model WIP
embed
share
view previous next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Comments
marcinLDZ
marcinLDZ

Look very nice:)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Windmaker
Windmaker

Prezentuje się świetnie :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Thompson.pl
Thompson.pl

Nom zajebisty :) Tylko jakiś plecak by się przydał mu.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Windmaker
Windmaker

Teoretycznie da się doklejać modele - jako dodatek - tak jak można np. krzaki do pojazdów dodawać. Więc można by o tym pomyśleć.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Samozwaniec
Samozwaniec

Mam nadzieje że modele Sowietów i Niemców też będą tak fajne:D

Reply Good karma Bad karma+1 vote
StarkPL
StarkPL

Przydałby się plecak manierka itp :) Oporządzenie , nie wiem czy to jest możliwe do zmodowania , do tego nie wydaje ci sie że oni częściej nosili hełm stalowy wz.31 ? Czapka polowa była rzadziej używana .Wgl lepiej wygląda ,bardiej bojowo i dumnie. :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

Polski strzelec, nowy model WIP

Details
Date
By
b4rt9
Size
1366×768
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
New
Add media
Feed
RSS
Report
Report