Osłabionego i zmęczonego Geralta bezpodstawnie pojmuje straż miejska. Wiedźmin z uwagi na swoją niewinność postanawia uciec.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

Download

News

Witam.

Chciałbym dodać kilka informacji na temat przygody.

Linki do pobrania:

Speedyshare: Speedy.sh

GameFront: Gamefront...59

Chomikuj: Chomikuj.pl

Temat dotyczący przygody na oficjalnym forum wiedźmina:

Pl.thewitcher.com

Proszę o komentarze, oraz własne uwagi i zastrzeżenia dotyczące przygody. Poinformowanie mnie o błędach pomoże mi uniknąć ich w przyszłości.

Pozdrawiam Mistar11.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.