Hello everyone,
I want to share my mod for u
It's huge change the whole game
Please visit my website:
- Full signs rebalanced,signs now are faster,bigger and much more deadly
- Full crafting rebalanced
- Increased stash to 1250(U can think i'm crazy but it's very fast to get 1250...)
- The basic HP level doubled(giving only higher chance to survive on start of the game)
- High endurance regen and high HP rengen on start of game
- Chance to bleed,poision and knockdown target increased(few %)
- Toxity is good (added new effects to poisioning ex higher chance to instant kill and increased damage when Geralt is poisioned)
- All skills increased
- Auto contr-attack when we are pressing block and enemy aren't around us and we having place for do it
- Almost deadly contr-attacks
- Bonus for the damage for undead and human
- Bonus to instant killing enemy
- Shops now are having much ingridients
And more...Video belowPL:Pełny rebalanced znaków,znaki od teraz są szybsze,większe oraz dużo bardziej zabójcze
- Pełny rebalanced craftingu
- Zwiększenie udźwigu podstawowego do 1250(może razić lecz przy zbieraniu szybko schodzi)
- Podstawowa wartość zdrowia podwojona(daje tylko większe szanse na przeżycie na początku gry)
- Duża regeneracja wytrzymałości oraz dosyć duża regeneracja żywotności na początku rozgrywki
- Szansa na krwawienie,zatrucie oraz przewrócenie celu odpowiednio zwiększona
- Toksyczność teraz ma sens (dodano nowe efekty do zatrucia np wiekszą szansę na natychmiastowe zabicie przeciwnika jak i podniesiono obrażenia podczas zatrucia)
- Wszystkie umiejętności bonusowe podniesione
- Automatyczna riposta po nauczeniu się kontrataków aktywowana za pomocą bloku(gdy nie jesteśmy otoczeni i jest na to miejsce)
- Prawie zabójcza riposta
- Bonus do obrażeń przeciwko ludziom i nieumarłym
- Bonus na zadanie śmiertelnych ran przeciwnikowi
- Sklepy dobrze zaopatrzone w składniki alchemiczne i rzemieślnicze
- Zwiększenie obrażen broni dystansowych
- Dodano szansę na mutagen przy tworzeniu eliksirów oraz zwiększono szansę zdobycia
- Dodano spadek toksyczności organizmu wraz z czasem(nie wymaga już medytacji)
- Zmniejszono ceny pułapek,gdyż były dosyć zbyt drogie
- Bardzo szybkie walki z wykorzystaniem znaków

Maybe i will continue this mod but i don;t know it yet

Może będę kontynuował tego moda ale jeszcze tego nie wiem

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

translation

News


All of changes list is quite long:

- Full signs rebalanced,signs now are faster,bigger and much more deadly
- Full crafting rebalanced
- Increased stash to 1250(U can think i'm crazy but it's very fast to get 1250...)
- The basic HP level doubled(giving only higher chance to survive on start of the game)
- High endurance regen and high HP rengen on start of game
- Chance to bleed,poision and knockdown target increased(few %)
- Toxity is good (added new effects to poisioning ex higher chance to
instant kill and increased damage when Geralt is poisioned)
- All skills increased
- Auto contr-attack when we are pressing block and enemy aren't around us and we having place for do it
- Almost deadly contr-attacks
- Bonus for the damage for undead and human
- Bonus to instant killing enemy
- Shops now are having much ingridients
- Better damage with throw weapons
- Added chance to received mutagens when u create potions and addded chance to get mutagens
- Toxity reduced in time (U dont need to meditate)
- Traps now are cheaper
- Very quickly battles with the signs

The website

The website

News

The website where u have all of important informactions: asdragon0.pl Strona internetowa powyżej

Add file RSS Files
Projekt Witchmag (Projekt wiedźmag 2 wersja z 3)

Projekt Witchmag (Projekt wiedźmag 2 wersja z 3)

Full Version

Bez bonusów,brak szansy na natychmiastowe zabicie,brak automatycznej riposty,mniej hp Without bonuses,without chance for instant kill,without auto riposte,less...

Projekt Wiedźmag - without stash(bez udźwigu)

Projekt Wiedźmag - without stash(bez udźwigu)

Full Version

Without bonuses,same HP,no bigger stash,few % to instant kill,riposte 1/4 to kill enemy,no auto contr-attack Brak bonusów,tyle samo HP,brak podniesionego...

Project Witchmag

Project Witchmag

Full Version 1 comment

Basic version: All of changes list is quite long: - Full signs rebalanced,signs now are faster,bigger and much more deadly - Full crafting rebalanced...

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Projekt Witchmag mod for The Witcher 2: Assassins of Kings

You do not have permission to update the connected twitter accounts.

We recommend you return to the twitter list and browse the links from there. If the problem persists, contact us with the details.