Akcja moda Pomarańczą i Kremówką dzieje się w alternatywnej Calradii, gdzie walczą ze sobą: Królestwo Izraela, Imperium Lechickie, ZSRR, III Rzesza, Państwo Kościelne i Państwo Islamskie. Gracz ma do dyspozycji broń palną i 16 nowych towarzyszy NPC z nowymi dialogami. -wszystkie nazwy miast, zamków i wsi zmienione -imiona lordów zmienione -broń palna -nowi towarzysze NPC -ponad 100 nowych jednostek -nowe flagi -odpowiednia muzyka _____________________________________________________________________________ This mod is Polish, full of Polish memes. If you are not Polish you can still play it, it contains firearms. CREDITS Festung Breslau swconquest autorzy modeli ściągniętych z internetu/authors of downloaded models Faradon Narfs Talak Njunja ____________________________________________________________________________ Instalacja - Wypakuj plik do folderu. Kiedy masz już folder Dzikie Piwnice v1, kopiujesz go i wklejasz w Mount&Blade; Warband/Modules

Add file Report Pomarańczą i Kremówką: Dzikie Piwnice
Filename
Dzikie_Piwnice_v.1.0.rar
Category
Full Version
Uploader
tfujstary8
Added
Size
515.76mb (540,813,077 bytes)
Downloads
1,291 (1 today)
MD5 Hash
a84b9e0c7fb9ee75c6dec4f399bf45b8
Embed Button
Embed Widget
Description

Akcja moda Pomarańczą i Kremówką dzieje się w alternatywnej Calradii, gdzie walczą ze sobą: Królestwo Izraela, Imperium Lechickie, ZSRR, III Rzesza, Państwo Kościelne i Państwo Islamskie. Gracz ma do dyspozycji broń palną i 16 nowych towarzyszy NPC z nowymi dialogami. -wszystkie nazwy miast, zamków i wsi zmienione -imiona lordów zmienione -broń palna -nowi towarzysze NPC -ponad 100 nowych jednostek -nowe flagi -odpowiednia muzyka

Preview
Pomarańczą i Kremówką: Dzikie Piwnice
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
Mount & Blade: Warband
Creator
tfujstary8
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Report
Report
Share
Related Games
Mount & Blade: Warband
Mount & Blade: Warband Role Playing