Akcja moda Pomarańczą i Kremówką dzieje się w alternatywnej Calradii, gdzie walczą ze sobą: Królestwo Izraela, Imperium Lechickie, ZSRR, III Rzesza, Państwo Kościelne i Państwo Islamskie. Gracz ma do dyspozycji broń palną i 16 nowych towarzyszy NPC z nowymi dialogami. -wszystkie nazwy miast, zamków i wsi zmienione -imiona lordów zmienione -broń palna -nowi towarzysze NPC -ponad 100 nowych jednostek -nowe flagi -odpowiednia muzyka _____________________________________________________________________________ This mod is Polish, full of Polish memes. If you are not Polish you can still play it, it contains firearms. CREDITS Festung Breslau swconquest autorzy modeli ściągniętych z internetu/authors of downloaded models Faradon Narfs Talak Njunja ____________________________________________________________________________ Instalacja - Wypakuj plik do folderu. Kiedy masz już folder Dzikie Piwnice v1, kopiujesz go i wklejasz w Mount&Blade; Warband/Modules

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article Articles

No articles were found matching the criteria specified. We suggest you try the article list with no filter applied, to browse all available. Post article and help us achieve our mission of showcasing the best content from all developers. Join now to share your own content, we welcome creators and consumers alike and look forward to your comments.

Add file RSS Files
Dzikie Piwnice v 1 3

Dzikie Piwnice v 1 3

Full Version 12 comments

Muszę tu wpisać co najmniej pięćdziesiąt znaków XD

Pomarańczą i Kremówką - Dzikie Piwnice v 1.2

Pomarańczą i Kremówką - Dzikie Piwnice v 1.2

Full Version

Wersja 1.2 Pomarańczą i Kremówką, dodaje m.in pojazdy i nowe ubrania

Dzikie Piwnice v 1 1

Dzikie Piwnice v 1 1

Full Version 3 comments

Najnowsza wersja moda, dodaje reptilian, pojazdy, nowe przedmioty, dinozaury i naprawia niektóre błędy.

Pomarańczą i Kremówką: Dzikie Piwnice

Pomarańczą i Kremówką: Dzikie Piwnice

Full Version 2 comments

Akcja moda Pomarańczą i Kremówką dzieje się w alternatywnej Calradii, gdzie walczą ze sobą: Królestwo Izraela, Imperium Lechickie, ZSRR, III Rzesza...

Comments  (0 - 10 of 40)
patrydd
patrydd - - 3 comments

Będziesz aktulizował moda czy nie? Czy go porzucasz ?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
ResurrectedVarulv
ResurrectedVarulv - - 29 comments

KARABINY I PISTOLETY NA BEŁTY, DAJĘ OCENĘ 11/10 <3

Reply Good karma Bad karma+3 votes
Guest
Guest - - 698,652 comments

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Luchcik
Luchcik - - 9 comments

Dasz go na steam?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
blaise.alexander
blaise.alexander - - 21 comments

Weź mi wytłumacz kim chujem w modzie v3 nie ma nawet pozmienianych nazw frakcji w factions.txt takiej siermięgi w życiu nie widziałem..

Reply Good karma Bad karma+1 vote
blaise.alexander
blaise.alexander - - 21 comments

Dobra. Już ogarnąłem. Grałem po angielsku. Wystarczy włączyć w launch options tłumaczenie PL. Wspomnij o tym w instrukcji instalacji.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
KajojMaestro96
KajojMaestro96 - - 16 comments

NIGDY NIE POWSTAŁ LEPSZY MOD TY JEBANA POLSKA KURWO

Reply Good karma Bad karma+3 votes
Nothing228
Nothing228 - - 11 comments

wyniesiony czy powstał na grupkach?
t. nielurkujący od lat kilku

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Tenkay
Tenkay - - 6 comments

Jest może jakaś lista użytej muzyki?

Reply Good karma Bad karma+2 votes
Phoulder
Phoulder - - 25 comments

Podpinam się do pytania

Reply Good karma Bad karma+1 vote
tfujstary8 Creator
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

X