Banda Quentina to modyfikacja opowiadająca o najtwardszych bandziorach w Kolonii. Bezimienny może stanąć po ich stronie i zacząć działać na niekorzyść Starego Obozu jako bandyta. Ponadto modyfikacja podkręca poziom trudności i oferuje wiele pobocznych zadań także dla innych obozów.

Post news RSS Krótki opis zmian w systemie walki

Krótka charakteryzacja zmian w systemie walki (stan dla wersji 1.4.91).

Posted by on

Wielu graczy ma problem z dostosowaniem swoich nawyków z gry do nowego poziomu trudności oferowanego przez edycję rozszerzoną. Postanowiłem opisać w formie krótkiej listy zmiany, które utrudniają grę. Wiele z nich jest oczywistych choć pewnie nie wszystkie (wnioskując na podstawie streamów z modyfikacji). Być może ten krótki wpis rozwieje część wątpliwości.

  • zwiększone ceny pancerzy i dobrych broni
  • zmniejszone wartości obrony pancerzy, ponadto niektórzy NPC mają indywidualne silniejsze zbroje (dlatego trudniej ich zabić)
  • opłata za naukę punktów atrybutów w postaci rudy, wzrost cen PN/PA* wraz ze wzrostem danego PA (progi: 25/50/75/90 PA, 1/2/3/4/5 PN)
  • zmniejszona ilość doświadczenia za zadania wątku głównego i poboczne
  • zmniejszona ilość doświadczenia za potwory (skala zatrzymuje się na 200 pkt. doświadczenia, szczegółowe wartości tutaj Github.com [wymagany angielski, wartości poz. pomnóż przez 10])
  • minimalne obrażenia przeciwników (gdy nie uda im się przebić pancerza): 15 pkt. obr.
  • zmniejszone wartości PA dodawane przez wszystkie typy eliksirów
  • umiejętności złodziejskie nie wymagają żadnych PN
  • wprowadzono 10 poziomów walki broniami jedno i dwuręcznymi. Poziomy to nie tylko zmiana animacji walki, ale także zmiana mnożnika obrażeń! Postać nie posiadająca wyuczonego pierwszego poz. umiejętności ma mnożnik obrażeń równy 0,7 co oznacza, że otrzymuje karę do zadawanych obrażeń równą 30%. Dlatego na początku gry bohater często nie przebija pancerza. Postać na 10 poz. umiejętności zadaje znacznie większe obrażenia (mnożnik bliski 2) niż mistrz miecza w podstawowej wersji gry.

*PN/PA = punkty nauki/punkt atrybutu

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Profile
Icon
Gothic
Game
Gothic
Creator
gothic1210
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
Related Games
Gothic
Gothic Role Playing