Banda Quentina to modyfikacja opowiadająca o najtwardszych bandziorach w Kolonii. Bezimienny może stanąć po ich stronie i zacząć działać na niekorzyść Starego Obozu jako bandyta. Ponadto modyfikacja podkręca poziom trudności i oferuje wiele pobocznych zadań także dla innych obozów.

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Add media RSS Szybka podróż (view original)
Szybka podróż
embed
share
view previous next
Share Image
Share on Facebook Tweet Email a friend
Embed Image
Comments
Guest
Guest

Jak używać tej podróży?

Reply Good karma Bad karma0 votes
gothic1210 Author
gothic1210

Musisz kupić mapę od Grahama bodajże. I potem jak dotrzesz do jakiegoś miejsca to będziesz mógł później używając mapy się tam przenieść. Szybka podróż blokuje się na czas wykonywania misji z ograniczeniem czasowym.

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

Szybka podróż

Details
Date
Size
1920×1080
Options
URL
Embed
Embed Thumb
Share
New
Add media
Feed
RSS