Half-Life oyununun ilk ve tek Türkçe Dublajlı modu.

Add media Report RSS Half-Life Türkçe Dublaj Modu (Steam/Korsan) Yapım Aşamasında
Comments
StorMAnqel
StorMAnqel

GüÇ SeViYesİ yÜzDe On BeŞ

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Description

Evet.Bu sadece 10 saniyelik küçük bir kesittir.Konuşmada boşluğun olmasının sebebi Türkçe ve İngilizce'nin arasında cümle yapısı farkı olduğundandır ve düzeltilecektir.Bu arada daha fazla güzel şeyler için youtube kanalımı ziyaret edebilirsiniz.

Details
Date
By
mgfg22
Duration
Size
1280×720
Filename
half-life-trke-dublaj-modu-steam.mp4
Options
URL
Embed
Share
New
Add media
Feed
RSS
Report
Report