Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Rhobara... Przecież znasz tę historię. Przeżyj ją ponownie razem z modyfikacją Edycja Rozszerzona. Dzięki wielu usprawnieniom i nowej zawartości, powrót do Górniczej Doliny będzie wspaniałym doświadczeniem...Stań po stronie potęgi Starego Obozu, wybierz tajemnicze Bractwo, dołącz do Nowego Obozu, albo całkowicie porzuć stare ścieżki stając się członkiem Bandy Quentina. Nowe zadania, nowe możliwości awansu i wspaniałe postacie, które zapamiętasz na długo - to wszystko czeka cię w modyfikacji!

Add file Report Poradnik do modyfikacji
Filename
Edycja_Rozszerzona_-_Poradnik_PL.1.pdf
Category
Guides
Uploader
gothic1210
Added
Updated
Size
31.86mb (33,402,710 bytes)
Downloads
6,988 (3 today)
MD5 Hash
24c8d979ab493429a9152080d0224a60
Embed Button
Embed Widget
Description

Poradnik do modyfikacji w języku polskim. Przygotował Zohrokey.

Preview
Poradnik do modyfikacji
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
Gothic
Game
Gothic
Creator
gothic1210
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
File
Browse
Files
New
Add file
Report
Report
Share
Related Games
Gothic
Gothic Role Playing