Hey there, i want to share to you mod for open every building in for carson to walk inside. Hope you will like it - enjoy :) .

  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
  • View media
Post article RSS Articles

Hello there - i want to introduce you to the single player 35 minutes long gameplay just for present my modification in one video :) Hope you will like the video, the mod, and it will be used by other players. If you got any suggestions or want to report some bug/bugs, please, share it ALWAYS with screenshots to this THREAD. So, its all i want to say now, enjoy, and have a nice day :) .

Add file RSS Files
Fort Carson Enterable Buldings - MTA map

Fort Carson Enterable Buldings - MTA map

Multiplayer Map 1 comment

Just the script and mod files as a map for adding it to mta server.

Fort Carson Enterable Buildings

Fort Carson Enterable Buildings

Full Version 2 comments

The playable version of fort carson buildings modification in grand theft auto san andreas game - please share.

Comments  (0 - 10 of 22)
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

MrDadosz
MrDadosz

Szczerze - słabo. Okna w niektórych domach do kolan, w innych do pępka. Do tego nie widać nic poruszając się w nich, można znaleźć wiele bugów jedynie spoglądając na te budynki. Proszę bez postów takich jak "to zrób lepiej", jestem w trakcie robienia Los Santos na potrzeby serwera RP w MTA :)

Reply Good karma Bad karma+1 vote
MichaelPmods Creator
MichaelPmods

devgaming pod batutą boostera :)

Reply Good karma+1 vote
MrDadosz
MrDadosz

Nie :P Projekt dopiero powstaje :D

Reply Good karma Bad karma+1 vote
MichaelPmods Creator
MichaelPmods

Bo wiesz, ja po prostu do tego modu wagi nie przywiązywałem :) .

Reply Good karma+2 votes
Michael_Knight123
Michael_Knight123

A mam jeszcze jedno pytanie. Czy w przyszłości chcesz zrobić np. Los Santos itp.

Reply Good karma Bad karma+1 vote
MichaelPmods Creator
MichaelPmods

Całe LS samemu.. na pewno zrobię, fort carson robiłem parę miesięcy ale co tam! :/
Nie, nie chce mi się już robić, jednak nie rzucam modelowania całkowicie, fajnie byłoby po premierze gtav na pc zrobić do niego moda na starą mapę ale z nowymi teksturami i intem w każdym budynku :)

Reply Good karma+1 vote
Michael_Knight123
Michael_Knight123

Super mod, ale mam pytanie. Czy działa na SAMP'ie?

Reply Good karma Bad karma+1 vote
MichaelPmods Creator
MichaelPmods

Jak każda podmianka, chyba nawet w sumie lepiej niż w mta, bo możesz zwyczajnie podmienić pliki ipl i ide i będzie działało jak w singlu. Zwłaszcza mówię tu o ide, bo obiekty z ipl można wstawić w skrypt od razu a nie przez moda, co nie? :)

Reply Good karma+1 vote
MichaelPmods Creator
MichaelPmods

Ok boys - now just waiting for authorisation the news and the download files - be patient :) .

Reply Good karma+2 votes
MichaelPmods Creator
MichaelPmods

finished and released.

Reply Good karma+1 vote
Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.