=== Localization patch for the Polish language ===

Post tutorial Report RSS Spolszczenie, a Steam

Tutorial for Polish users. Spolszczenie działa z wersją na Steam, ale w związku z tym że korzysta z innego pliku exe, Steam nie nalicza czasu gry. Można to naprawić.

Posted by on - Basic Installers

Tutorial for polish users.Instalator spolszczenia został tak skonstruowany aby nie ingerować w oryginalne pliki gry. To z czasem przyniosło niepożądane skutki z wersją na Steam który nie nalicza czasu gry. Można to naprawić.

  1. Wchodzisz do folderu C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Deus Ex\System\ lub analogicznego gdzie znajduje się gra.
  2. Otwierasz w notatniku plik DeusEx.ini.
  3. Zmieniasz wpis Language=int na Language=pol
  4. Bezpośrednio nad wpisem Paths=..\System\*.u dopisujesz Paths=..\System\pol\*.u
  5. Bezpośrednio nad wpisem Paths=..\Textures\*.utx dopisujesz Paths=..\Textures\pol\*.utx
  6. Grę uruchamiasz z klienta Steam.

W spolszczeniu został wyłączony Multiplayer ponieważ pliki spolszczenia były niekompatybilne z angielską wersją gry. W chwili obecnej nie ma to żadnego znaczenia ponieważ serwery do gry Multiplayer zostały wyłączone kilka lat temu.Przy okazji edycji DeusEx.ini możesz ustawić niestandardową rozdzielczość gry. Robi się to parametrami:

FullscreenViewportX=
FullscreenViewportY=

np.

FullscreenViewportX=1920
FullscreenViewportY=1080

Należy to zrobić po ustawieniu wszystkich ustawień w grze dotyczących Obrazu ponieważ po ręcznej zmianie rozdzielczości i wejściu w grze do ustawień Obrazu, gra resetuje ustawienia do obsługiwanych wg niej rozdzielczości.

Comments
Kruncher
Kruncher

Dzieki ziomek, zajebiscie mi sie to przydało jak chciałem ograc sobie GMDX, którego trzeba odpalać przez specjalny Exe, i mi spolszczenie nie chciało działać, i ogarnąłem dzieki temu :D

Reply Good karma Bad karma+1 vote
Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Guest
Guest

This comment is currently awaiting admin approval, join now to view.

Post a comment
Sign in or join with:

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today (totally free - or sign in with your social account on the right) and join in the conversation.

Follow Report Profile
Icon
Deus Ex
Game
Deus Ex
Creator
nexusdx
Contact
Send Message
Release date
Mod watch
Follow
Tutorial
Browse
Tutorials
Report
Report
Share
Related Games
Deus Ex
Deus Ex Adventure